PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

13. KONGRES HRVATSKOGA KARDIOLOŠKOG DRUŠTVA
s međunarodnim sudjelovanjem

10.-13.12.2020. i 21.-24.01.2021.
VIRTUALNI KONGRES

 

ORGANIZATOR KONGRESA
HRVATSKO KARDIOLOŠKO DRUŠTVO

 

POKROVITELJ KONGRESA
HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
RAZRED ZA MEDICINSKE ZNANOSTI