Organizacijski odbori

Predsjednik Kongresa

Davor Miličić

 

Znanstveni tajnik Kongresa

Maja Čikeš

 

Kongresni odbor

Dijana Delić Brkljačić, Darko Počanić, Eduard Margetić, Jozica Šikić, Viktor Peršić, Duška Glavaš, Goran Krstačić, Kristina Selthofer Relatić, Krešimir Štambuk, Luka Zaputović, Zdravko Babić, Jadranka Šeparović Hanževački, Maja Strozzi, Ljiljana Banfić, Šime Manola, Bojan Jelaković, Mislav Vrsalović, Hrvoje Pintarić, Mario Ivanuša, Boris Starčević