Kotizacije

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 21.01.2021.

Sudionik član HKD-a - specijalist, specijalizant

Bez naknade

Izlagač

Bez naknade

Student

Bez naknade

Umirovljenik

Bez naknade

 

Kotizacija

Do 21.01.2021.

Od 22.01.2021. i na dan održavanja

Od 18.01.2021. i na dan održavanja

Sudionik član HKD-a - specijalist, specijalizant

Bez naknade

Bez naknade

Izlagač

Bez naknade

Bez naknade

Student

Bez naknade

Bez naknade

Umirovljenik

Bez naknade

Bez naknade

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija uključuje:

 

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ